Mensen verschillen, gelukkig maar. Wij willen dat iedereen zich welkom voelt bij ons. Dus doen we onze uiterste best om dat voor elkaar te krijgen. Elke dag werken we aan een nog diversere en inclusievere omgeving, waarin iedereen de ruimte krijgt om zichzelf te zijn. We geloven erin dat een diverse organisatie leidt tot betere prestaties. Alle verschillende talenten en perspectieven binnen onze organisatie dragen bij aan betere besluiten, meer creativiteit en innovatie.

Een team waarin iedereen zich herkent; jij past er altijd tussen.

Waarom?

Wij geloven dat werken aan een diverse en inclusieve organisatie eerlijk en slim is om te doen. Eerlijk: iedereen verdient een gelijke kans op de arbeidsmarkt. Slim: uit onderzoek is bewezen dat diversiteit en inclusie bijdraagt aan meer creativiteit, snellere innovatie en betere service naar klanten. Wij kunnen onze ambities alleen waarmaken als alle medewerkers zichzelf kunnen en durven te zijn.

Wat doen we?

We zetten ons op verschillende manieren in om diverse en inclusieve organisatie te waarborgen. Hierbij richten we ons niet alleen op zichtbare verschillen, maar streven we naar het geven van ruimte aan alle kenmerken die voor een individu van belang zijn. We zetten ons momenteel extra in op 5 doelgroepen: Gender, Cultureel, Arbeidsbeperking, LHBT en Jong Talent.

Hoe doen we dat?

Achmea werkt actief aan 3 pijlers: het aantrekken van divers talent, de doorgroei van divers talent en het zijn van een aantrekkelijke werkgever voor divers talent. Zo werken we actief aan het waarborgen van een inclusieve werving en selectie, bieden we mentortrajecten en empowermenttrainingen om meer diversiteit in de top te bereiken. Ook zijn er inclusieve voorzieningen en arbeidsvoorwaarden om het beste uit onze collega’s te halen. Daarnaast werken we continu aan bewustwording over diversiteit en inclusie en geven we veel aandacht aan inclusief leiderschap. Buiten onze organisatie zetten we ons in om actief kennis te delen met andere werkgevers en bedrijven. We organiseren meetups, masterclass en gaan in gesprek met andere werkgevers en bedrijven.

Want we snappen best dat – naast al die verschillen – het soms ook fijn is om samen met je gelijken iets te ondernemen. Dat kan dankzij meerdere interne netwerken waaronder Jong Achmea, LHBT HoLa en Autisme Ambassade, culturele diversiteit en Kleurrijk Achmea. Er worden evenementen georganiseerd, waarmee het bewustzijn gecreëerd wordt dat iedereen anders mag zijn en toch een gezamenlijk doel nastreeft. Dat gebeurt bij Achmea.