Coen Blanken:

“Een uitdagend en leerzaam onderdeel van mijn traineeship is mijn periode als teammanager geweest. In deze zes maanden heb ik zestien mensen mogen aansturen. Dit deed ik binnen de afdeling Personenschade van Achmea.  Hier behandelen we alle letsel aan een persoon door een ongeluk. Bijvoorbeeld door een botsing op de weg of door een bedrijfsongeval. Dit soort letsel kan behoorlijk wat medische gevolgen teweeg brengen, maar ook lastige praktische doorwerkingen hebben in het dagelijks leven. Samen met mijn team was ik dan ook elke dag weer op zoek naar de beste oplossing voor onze klanten. Die oplossing kan financieel herstel betekenen, maar ook een alternatieve wijze van herstel. Bij de alternatieve wijze kijken we hoe we de verzekerde, ondanks het letsel, weer zo goed mogelijk op gang kunnen helpen. Denk aan het gefaseerd helpen terugkeren in een baan of het begeleiden van de start van een eigen bedrijf. Om op die manier het verschil te kunnen maken als verzekeraar in een cruciaal moment in het leven van iemand die door letsel getroffen is.

Mijn verantwoordelijkheid was onder andere gelegen in het stimuleren van de ontwikkeling van het team (denk aan: coach- en voortgangsgesprekken) en het operationeel management.  Verder ben ik onderdeel  geweest van het management team en heb ik samen met andere managers verschillende interessante projecten opgepakt. Zo heb ik mij onder andere beziggehouden met het optimaliseren van ons proces en de ontwikkeling van analytische tooling. Zo hadden wij een nauwe samenwerking met een consultancybureau. Hier is onder andere een dashboard uit ontstaan waarmee we real time overzicht hadden over de in- en uitstroom van alle taken en de onderliggende contactmomenten. Ook hebben we gezamenlijk gewerkt aan vakmanschap en kwaliteit binnen de teams, waardoor men binnen zijn of haar vakgebied expert kan worden en als vraagbak kan dienen voor collega’s. Tot slot hebben we gekeken naar onze visie op de toekomst om daarmee tot een grotere impact te komen binnen de maatschappelijke context van letselschadebehandeling. Waar de klant centraal komt te staan en samen met ons opzoek gaat naar een juist en passend herstel.”